Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2017

Daro92
Podążaj za swoją własną pasją - nie twoich rodziców , nie nauczycieli - twoją.  
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Daro92
Są marzenia, dla których warto coś zaryzykować. Uważam, że życie jest marzeniem.
— U. Steck
Reposted fromcorvax corvax viagwiazdeczka gwiazdeczka
Daro92
Daro92
6263 fbe9 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagwiazdeczka gwiazdeczka
Daro92
6128 c570 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagwiazdeczka gwiazdeczka
Daro92
6121 5564 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagwiazdeczka gwiazdeczka

May 06 2017

Daro92
Czasami miłość nie wystarcza, choć tak bardzo nie rozumiem, dlaczego..
— Spacer spalonym mostem
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo vianotoco notoco
Daro92

- Jezu, nie mogę robić takich rzeczy…

- Ale chcesz…

- Czyli w tym przypadku “chcieć to móc” :)

— 2.05.2017
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viacytaty cytaty
Daro92
8729 1e63 390
0722 39aa 390
Daro92
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viaphilomath philomath
Daro92

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
Daro92
4204 44d1 390
Reposted fromparkaboy parkaboy

April 26 2017

8990 e1ac 390
Reposted fromhelterskelter helterskelter vialajla lajla
9335 cf47 390
Reposted fromhelterskelter helterskelter vialajla lajla
5601 3da7 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vialajla lajla
9263 779e 390
Reposted fromhelterskelter helterskelter vialajla lajla
Daro92
8475 1fe7
Follow your dreams
Reposted frombarock barock viacytaty cytaty
Daro92
Czemu tęsknotą za osobą, która nie wróci tak bardzo boli?
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl